VİTİR NAMAZINDA OKUNAN SURELER

Vitir Namazında Okunan Sureler

Vitir namazında okunan sureler bugünkü konumuz olacak. Vitir namazının günün son namazı olduğunu daha önceki yazılarımızda ve konu başlıklarımızda çoğu kez söylemiştik. Bu kez ise vitir namazında hangi sureleri okuyabileceğinize dair bir bilgi paylaşmak istedik. Kunut duaları vitir namazının son rekatında rükuya eğilmeden önce tekbir alıp okudunuz dualardır yani vacip hükmündedir. Bu nedenle de sehven terk ettiğiniz de sehiv secdesi yapmanız gerekir ancak bilmeyenlerin burada ezberleyene kadar “Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben naar” duasını veya üç defa ihlas suresini okuması gerekir. Ancak bu durumda sehiv secdesi yapılmaz. Burada ezberleyinceye kadar diye bir ifade kullandık çünkü vacip hükmündeki bu duaların aynı zamanda bilerek terk edilmemesi gerekir. Size tavsiyemiz dostlar bir an önce çaba göstererek en kısa zamanda ezberlemek için çaba göstermenizdir. Kunut duaları aynı zamanda insanın üzerindeki bela ve musibetleri terk etmesi yönünde etkilidir.

Vitir Namazında Ne Okunur?

Ubey b. Ka’b (r.a.) demiştir ki Peygamber (S.A.S) efendimiz vitir namazında el-A’la, el-Kâfirûn ve el-İhlas süresi okurdu.[23]
Yani hadis-i şeriften de anlayacağınız gibi şu şekilde olabilir Peygamber (S.A.S) efendimiz vitir namazını kılarlarken 1. Rekâtta el-A’la (87),2. rekâtta el-Kâfirûn (J09) ve son rekâtta da el-îhlâs (112) surelerini okurdu. Bahsini ettiğimiz hadis-i şerifte aslında Kâfirûn suresine büyük ölçüde ifade gösterilmiştir.
Vitir namazı konusundaki hadis-i şerif ise Peygamber (S.A.S) efendimizin aslında 3 rekat kıldığını ve de namazın sonunda yalnız bir kez selam verdiğine de delildir.
İslam dinin de bir takım hükümler vardır bunlar sırasıyla aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Vitir Namazında Okunan Sureler
Vitir Namazında Okunan Sureler
  • Vitir namazında sırayla A’Iâ, Kâfirun ve İhlâs surelerim okumak müstehabdır.
  • Vitir namazı üç rekâttır.[25]

Abdulaziz b. Cüreyc[26]’den; demiştir ki:
Mü’minlerin annesi Aişe (r.anha)ya Resûlüllah (s.a.)’in hangi su­relerle vitir kıldığım sordum… “Ve üçüncü rekatte ve el-Muavvizeteyn (Felak ve Nas)le dedi.[27]

Aslında Peygamber (S.A.S) efendimizin vitir namazı esnasında başka sureleri de okumuş olduğuna ilişkin rivayetlerde yok değildir bu rivayetlerden bazılarına bakacak olursak aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Muhammed b. Nasr’ın Hz. Ali’den rivayet ettiğine göre:
“ResulüIIah (s.a.) dokuz sure ile vitir kılardı. Bunlar: Birinci rekatte Tekâsiir. Kıt dr ve Zilzâl sureleri; İkincide Asr, Nasr ve Kevser; üçüncüde de Kâfirûn, Leheb ve İhlâs sureleridir.”

Yine Muhammed b..Nasr, Said b. Cübeyr’in vitir namazının birinci rekatında Bakara suresinin sonunu; ikincide, Kadr-Bazan Kâfirûn- üçüncüde de Ihlâs surelerini okuduğunu rivayet ediyor.

1-Vitir Namazı Uyumadan Kılınır Mı
2-Vitir Namazı Nasıl Kılınır?
3-Vitir Namazı Saat Kaça Kadar Kılınır?
4-Mevlana Rubaileri

You May Also Like

About the Author: rakunpelikanoglu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir